Bible kralická - Rt 4,18.19

Rt 4,18 A tito jsou rodové Fáresovi: Fáres zplodil Ezrona;
Rt 4,19 Ezron pak zplodil Rama, Ram pak zplodil Aminadaba;