Bible kralická - Rt 4,17.22

Rt 4,17 Daly mu pak jméno sousedy, kteréž pravily: Narodil se syn Noémi, a nazvaly ho jménem Obéd. Onť jest otec Izai, otce Davidova.
Rt 4,22 Obéd pak zplodil Izai, Izai pak zplodil Davida.