Bible kralická - Př 8,25n

Př 8,25 Prvé než hory založeny byly, než byli pahrbkové, zplozena jsem;
Př 8,26 Ještě byl neučinil země a rovin, ani začátku prachu okršlku zemského.