Bible kralická - Př 30,6

Př 30,6 Nepřidávej k slovům jeho, aby tě nekáral, a byl bys ve lži postižen.