Bible kralická - Oz 11,1

Oz 11,1 Když dítětem byl Izrael, miloval jsem jej, a z Egypta povolal jsem syna svého.