Bible kralická - Nu 35,16

Nu 35,16 Jestliže by pak železem ranil někoho, tak až by umřel, vražedlník jest; smrtí umře vražedlník takový.