Bible kralická - Mt 7,23

Mt 7,23 A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.