Bible kralická - Mt 4,11

Mt 4,11 Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu.