Bible kralická - Mt 4,1

Mt 4,1 Tehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla.