Bible kralická - Mt 28,18

Mt 28,18 A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.