Bible kralická - Mt 25,10.11

Mt 25,10 A když odešly kupovati, přišel Ženich, a které hotovy byly, vešly s ním na svadbu, i zavříny jsou dveře.
Mt 25,11 Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane, pane, otevři nám.