Bible kralická - Mt 18,4

Mt 18,4 Protož kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, tenť jest větší v království nebeském.