Bible kralická - Mt 18,20

Mt 18,20 Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.