Bible kralická - Mt 6,3

Mt 6,3 Ale ty když dáváš almužnu, tak čiň, ať neví levice tvá, co činí pravice tvá,