Bible kralická - Mk 9,24

Mk 9,24 A ihned zvolav otec mládence toho s slzami, řekl: Věřím, Pane, spomoz nedověře mé.