Bible kralická - Mk 16,16

Mk 16,16 Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.