Bible kralická - Mk 1,8

Mk 1,8 Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem svatým.