Bible kralická - Mk 1,3

Mk 1,3 Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.