Bible kralická - L 24,27

L 24,27 A počav od Mojžíše a všech Proroků, vykládal jim všecka ta písma, kteráž o něm byla.