Bible kralická - L 1,70

L 1,70 Jakož mluvil skrze ústa proroků svých svatých, kteříž byli od věků,