Bible kralická - L 1,30

L 1,30 I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.