Bible kralická - L 1,27.34

L 1,27 Ku panně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Jozef, z domu Davidova, a jméno panny Maria.
L 1,34 I řekla Maria k andělu: Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám?