Bible kralická - Jr 4,23

Jr 4,23 Hledím-li na zemi, a aj, nesličná jest a prázdná; pakli na nebe, není na něm žádného světla.