Bible kralická - Jr 23,29

Jr 23,29 Zdaliž není slovo mé takové jako oheň, dí Hospodin, a jako kladivo rozrážející skálu?