Bible kralická - Jk 3,1

Jk 3,1 Nebuďtež mnozí mistři, bratří moji, vědouce, že bychom těžší odsouzení vzali.