Bible kralická - Jb 34,11

Jb 34,11 Nebo on podlé skutků člověka odplací, a podlé toho, jaká jest čí cesta, působí, aby to nalézal.