Bible kralická - Jb 31,13

Jb 31,13 Nechtěl-li jsem státi k soudu s služebníkem svým aneb děvkou svou v rozepři jejich se mnou?