Bible kralická - Jb 12,7.8

Jb 12,7 Ano zeptej se třebas hovad, a naučí tě, aneb ptactva nebeského, a oznámí tobě.
Jb 12,8 Aneb rozmluv s zemí, a poučí tě, ano i ryby mořské vypravovati budou tobě.