Bible kralická - J 5,41.44

J 5,41 Chvály od lidí jáť nepřijímám.
J 5,44 Kterak vy můžete věřiti, chvály jedni od druhých hledajíce, poněvadž chvály, kteráž jest od samého Boha, nehledáte?