Bible kralická - J 5,26

J 5,26 Nebo jakož Otec má život sám v sobě, tak jest dal i Synu, aby měl život v samém sobě.