Bible kralická - J 3,5.7

J 3,5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího.
J 3,7 Nediviž se, že jsem řekl tobě: Musíte se znovu zroditi.