Bible kralická - J 10,40

J 10,40 I odšel opět za Jordán na to místo, kdež nejprv Jan křtil, a pozůstal tam.