Bible kralická - Iz 8,20

Iz 8,20 K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedlé slova toho, v němž není žádné záře,