Bible kralická - Iz 48,12

Iz 48,12 Slyš mne, Jákobe a Izraeli, povolaný můj: Já jsem, já první, já jsem i poslední.