Bible kralická - Iz 40,18

Iz 40,18 K komu tedy připodobníte Boha silného? A jaké podobenství přirovnáte jemu?