Bible kralická - Iz 14,9.15

Iz 14,9 I peklo zespod zbouřilo se pro tebe, k vyjití vstříc přicházejícímu tobě vzbudilo pro tě mrtvé, všecka knížata země; kázalo vyvstati z stolic jejich i všechněm králům národů.
Iz 14,15 A ty pak stržen jsi až do pekla, pryč na stranu do jámy.