Bible kralická - Iz 13,5

Iz 13,5 Táhnou z země daleké od končin nebes. Hospodin a osudí prchlivosti jeho, aby poplénil všecku zemi.