Bible kralická - Gn 35,19

Gn 35,19 I umřela Ráchel, a pochována jest na cestě k Efratě, jenž jest Betlém.