Bible kralická - Gn 22,18

Gn 22,18 Ano požehnáni budou v semeni tvém všickni národové země, proto že jsi uposlechl hlasu mého.