Bible kralická - Gn 21,3

Gn 21,3 A nazval Abraham jméno syna svého, kterýž se mu narodil, jehož porodila Sára, Izák.