Bible kralická - Gn 1,2-5

Gn 1,2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.
Gn 1,3 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
Gn 1,4 A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
Gn 1,5 A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.