Bible kralická - Gn 5,31

Gn 5,31 I bylo všech dnů Lámechových sedm set sedmdesáte a sedm let, i umřel.