Bible kralická - Gn 5,30

Gn 5,30 A živ byl Lámech potom, když zplodil Noé, pět set devadesáte a pět let, a plodil syny a dcery.