Bible kralická - Gn 5,23

Gn 5,23 I bylo všech dnů Enochových tři sta šedesáte a pět let.