Bible kralická - Ga 6,15

Ga 6,15 Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka nic neplatí, ani neobřízka, ale nové stvoření.