Bible kralická - Ga 5,8

Ga 5,8 Neníť ta rada z toho, kterýž vás volá.