Bible kralická - Ga 4,5

Ga 4,5 Aby ty, kteříž pod Zákonem byli, vykoupil, abychom právo synů přijali.