Bible kralická - Ga 4,4

Ga 4,4 Ale když přišla plnost času, poslal Bůh Syna svého učiněného z ženy, učiněného pod Zákonem,