Bible kralická - Ga 4,3.9

Ga 4,3 Tak i my, když jsme byli maličcí, pod živly světa byli jsme v službu podrobeni.
Ga 4,9 Nyní pak, znajíce Boha, nýbrž poznáni jsouce od Boha, kterakž se zpátkem zase obracíte k mdlým a bídným živlům, jimž opět znovu chcete sloužiti?