Bible kralická - Ga 3,23.25

Ga 3,23 Prve pak, nežli přišla víra, pod Zákonem byli jsme ostříháni, zavříni jsouce k té víře, kteráž potom měla zjevena býti.
Ga 3,25 Ale když přišla víra, již nejsme pod pěstounem.